Hoạt động

Máy sấy thức ăn gia súc , Máy sấy Kenview tại Bình DƯơng


Máy sấy thức ăn gia súc , Máy sấy Kenview tại Bình Dương Ngày 26 tháng 05 năm 2022 Bàn giao máy sấy cho Công Ty TNHH BENFACO VN, tại Thửa đất số 314, tờ bản đất số 19, ấp Hóa Nhựt, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên,…

Lễ vinh danh doanh nhân sáng tạo máy sấy nông sản


Máy sấy nông sản https://www.youtube.com/watch?v=egcOynu1DoA